Sanimonitor

DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Bevat de volgende deelprojecten
WSV - 001
WSV - 002
WVS - 003
WVS - 005
WVS - 006
WVS - 007
WVS - 008
WVS - 009
WVS - 010
WVS - 011
WVS - 012
WVS - 013
WVS - 014
WVS - 015
WVS - 016
WVS - 017
WVS - 018
WVS - 019
WVS - 020
WVS - 021
WVS - 022
WVS - 023
WVS - 024
WVS - 025
WVS - 026
WVS - 027
WVS - 028
WVS - 029
WVS - 030
WVS - 031
WVS - 032
WVS - 033
WVS - 034
WVS - 035
WVS - 036
WVS - 037
WVS - 038
WVS - 039

Plaats: Noord-oost Overijssel

Doelstelling: het monitoren van in het gebied aanwezige IBA's

Onderzoeksperiode: 2023-2024

Onderzochte technieken:

  • Helofytenfilters
  • IBA-compactsystemen

Toelichting:

Het beheergebied van Waterschap Vechtstromen kent een groot aantal IBA's bij particuliere woningen. Deze zijn in eigendom en beheer van de particulier zelf. Berekeningen tonen aan dat dit grote aantal IBA's een aanzienlijke impact kan hebben op de kwaliteit van het watersysteem, en dus van het al dan niet bereiken van de KRW-doelen.

Alvorens nieuw beleid te formuleren ten aanzien van de waterketen in het buitengebied wil het waterschap monitoren wat de werkelijke uitstoot van deze IBA's is. STOWA wil de data van deze systemen in de praktijk graag opnemen in de Sanimonitor, zodat deze voor eenieder beschikbaar komen. Daarnaast wil STOWA in het kader van DEBIT-2030 ook data verzamelen met betrekking tot de zogenoemde nieuwe stoffen.

Waterschap Vechtstromen en STOWA werken in dit monitoringsplan samen. De uitvoering van de monitoring door Waterschap Vechtstromen is voorzien in 2023. Er zullen 50 IBA-systemen worden bemonsterd.

De resultaten van de bemonstering worden opgenomen in de Sanimonitor en in een rapportage.

Waterschap
  • Ws. Vechtstromen
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug