Sanimonitor

DEBIT-meetprogramma SuperLocal 2022/2023

Bevat de volgende deelprojecten
SuperLocal-helofytensysteem
Superlocal-UASB-vergister

Plaats: Kerkrade

Doelstelling: het monitoren van de pilot SuperLocal

Onderzoeksperiode: 2023 - 2024

Onderzochte technieken:

  • Belucht helofytenfilter
  • UASB-vergister

Toelichting:

In de wijk Bleijerheide in Kerkrade wordt de pilot SuperLocal gerealiseerd. Een beschrijving van dit pilotproject vindt u hier op de Saniwijzer.

Zowel Waterschapsbedrijf Limburg als STOWA willen de pilot gebruiken om aanvullende data te verzamelen en op te nemen in de Sanimonitor, zodat deze voor eenieder beschikbaar komen. Daarnaast wil STOWA in het kader van DEBIT-2030 ook data verzamelen met betrekking tot de zogenoemde nieuwe stoffen.

De uitvoering van de monitoring is voorzien in 2023-2024.

Waterschap
  • Ws. Limburg
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug