Sanimonitor

G_wet_helo

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)15,115,115,101
EGV (muS/cm)11611611601
pH7,67,67,601
Onopgeloste delen (mg/l)44401
BZV (mg/l)22201
CZV (mg/l)45454501
TOC (mg/l)15151501
TN (mg N/l)18,418,418,401
NH4+ (mg N/l)17171701
TP (mgP/l)3,73,73,701
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug