Sanimonitor

Groningen - Drielanden

Plaats: Groningen

Doelstelling: onderzoeken of het mogelijk is om op wijkschaal het stedelijk afvalwater te behandelen tot een acceptabel niveau

Schaal: 166 woningen

Onderzoeksperiode: 2012 – 2016

Onderzochte technieken:

 • Helofytenfilter

Beoogde resultaten:

 • Zuivering van het afvalwater uit een woonwijk
 • Inzicht het functioneren van het systeem
 • Inzicht in de maatschappelijke effecten van lokale afvalwaterbehandeling
Foto - helofyten - Drielanden // 20141113_115433.jpg (356 K) 
 Foto: Helofytenfilter Drielanden | Bron: Bjartur Swart (STOWA)

Toelichting project

In de ecologische wijk Drielanden in Groningen is in 1994 een horizontaal helofytenfilter aangelegd voor de zuivering van het grijze water uit de woonwijk. Twintig jaar later was het systeem aan renovatie toe en is er een nieuw – verticaal – helofytensysteem aangelegd. Tegelijkertijd is nagegaan of dit systeem ook zwart water zou kunnen behandelen.

Conclusies

Het project heeft veel nuttige beheersinformatie opgeleverd. Het filter zelf werkt naar behoren en de waterkwaliteit in de wijk is goed. De capaciteit van de voorbezinktank bleek echter te klein om al het zwarte water uit de wijk te verwerken. Daarnaast is het mogelijk – en een voorwaarde voor succes – gebleken om de bewoners te betrekken bij dit soort experimenten.

Gemeente

Groningen

Waterschap
 • Ws. Noorderzijlvest

Leverancier
 • Wetlantec
 • Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
  Type afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

  Terug