Sanimonitor

Groningen - Reitdiep - wilgenfilter

Deel project van
DEBIT-meetprogramma Natuurlijke Filtersystemen Groningen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
pH7,76,88,50,319
Onopgeloste delen (mg/l)6,55233,923
TN (mg N/l)1,407,21,523
NH4+ (mg N/l)0,50,110,220
TP (mgP/l)000021
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug