Sanimonitor

Groningen - Reitdiep - wilgenfilter

Deel project van
DEBIT-meetprogramma Natuurlijke Filtersystemen Groningen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
pH7,76,88,50,319
Onopgeloste delen (mg/l)6,55233,923
BZV (mg/l)4,70,88,134
CZV (mg/l)28,3145116,44
TOC (mg/l)11,87,119,75,74
TN (mg N/l)1,307,21,527
NH4+ (mg N/l)0,4010,224
TP (mgP/l)0,100,20,125
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug