Sanimonitor

Hc_ep12

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)16,816,816,801
EGV (muS/cm)22222201
pH7,47,47,401
Onopgeloste delen (mg/l)6,96,96,901
BZV (mg/l)33301
CZV (mg/l)29292901
TOC (mg/l)8,78,78,701
TN (mg N/l)3,73,73,701
NH4+ (mg N/l)2,72,72,701
TP (mgP/l)0,90,90,901
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug