Sanimonitor

I-QUA - Geitenboerderij - Eendekroos systeem

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
EGV (muS/cm)13501350135001
pH8,18,18,101
Onopgeloste delen (mg/l)8,68,68,601
CZV (mg/l)58,958,958,901
TN (mg N/l)24,524,524,501
NH4+ (mg N/l)0,70,70,701
TP (mgP/l)27,227,227,201
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug