Sanimonitor

IBANZV03

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Noorderzijlvest 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)18,418,418,401
EGV (muS/cm)13901390139001
pH6,66,66,601
Onopgeloste delen (mg/l)18181801
BZV (mg/l)55501
CZV (mg/l)71717101
TOC (mg/l)23232301
TN (mg N/l)16016016001
NH4+ (mg N/l)63,763,763,701
TP (mgP/l)18181801
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug