Sanimonitor

IBANZV08

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Noorderzijlvest 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)17,217,217,201
EGV (muS/cm)10701070107001
pH7,57,57,501
Onopgeloste delen (mg/l)8,28,28,201
BZV (mg/l)55501
CZV (mg/l)62626201
TOC (mg/l)20202001
TN (mg N/l)89898901
NH4+ (mg N/l)46,346,346,301
TP (mgP/l)14141401
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug