Sanimonitor

Oosterwold - 10

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)12121201
BZV (mg/l)11101
CZV (mg/l)14141401
TN (mg N/l)1,61,61,601
NH4+ (mg N/l)0,20,20,201
TP (mgP/l)0,10,10,101
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug