Sanimonitor

Oosterwold - 19

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)23,5103719,12
BZV (mg/l)5284,22
CZV (mg/l)402357242
TN (mg N/l)86,666,210728,82
NH4+ (mg N/l)38,537450,22
TP (mgP/l)11101
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug