Sanimonitor

Oosterwold - 25

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)16,49,7239,42
BZV (mg/l)3,5252,12
CZV (mg/l)64507819,82
TN (mg N/l)91,279,2103,2172
NH4+ (mg N/l)19,27,730,616,22
TP (mgP/l)4,84,84,801
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug