Sanimonitor

Oosterwold - 26

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)9,65,2146,22
BZV (mg/l)2131,42
CZV (mg/l)44236529,72
TN (mg N/l)103,694,9112,312,32
NH4+ (mg N/l)3331,434,62,32
TP (mgP/l)2,12,12,101
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug