Sanimonitor

Oosterwold - 29

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)34,556441,72
BZV (mg/l)4174,22
CZV (mg/l)87,555120462
TN (mg N/l)87,578,396,7132
NH4+ (mg N/l)20,917,324,55,12
TP (mgP/l)13131301
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug