Sanimonitor

Oosterwold - 30

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)802014084,92
BZV (mg/l)4262,82
CZV (mg/l)97,55514060,12
TN (mg N/l)92,790,494,93,22
NH4+ (mg N/l)13,110,2164,12
TP (mgP/l)14141401
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug