Sanimonitor

Oosterwold - 4

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)55501
BZV (mg/l)11101
CZV (mg/l)35353501
TN (mg N/l)86,486,486,401
NO2 NO3 (mg N/l)78787801
NH4+ (mg N/l)7,17,17,101
TP (mgP/l)2,32,32,301
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug