Sanimonitor

Oosterwold - 40

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)7877791,42
BZV (mg/l)1442414,12
CZV (mg/l)1398819072,12
TN (mg N/l)601,8118,182,22
NH4+ (mg N/l)3814,761,232,92
TP (mgP/l)14141401
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug