Sanimonitor

Oosterwold - 41

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)13,513140,72
BZV (mg/l)5461,42
CZV (mg/l)70,568733,52
TN (mg N/l)95,969,3122,437,52
NH4+ (mg N/l)28,113,942,2202
TP (mgP/l)5,55,55,501
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug