Sanimonitor

Oosterwold - 43

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)86102,82
BZV (mg/l)11102
CZV (mg/l)37,536392,12
TN (mg N/l)62,440,584,230,92
NH4+ (mg N/l)15,75,725,614,12
TP (mgP/l)2,92,92,901
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug