Sanimonitor

Oosterwold - 45

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)792813072,12
BZV (mg/l)44,568354,42
CZV (mg/l)19172310168,32
TN (mg N/l)67,759,775,711,32
NH4+ (mg N/l)24,65,443,727,12
TP (mgP/l)3,93,93,901
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug