Sanimonitor

Oosterwold - 5

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)12121201
BZV (mg/l)44401
CZV (mg/l)56565601
TN (mg N/l)105,9105,9105,901
NO2 NO3 (mg N/l)10010010001
NH4+ (mg N/l)4,74,74,701
TP (mgP/l)0,80,80,801
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug