Sanimonitor

Oosterwold - 50

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)20202001
BZV (mg/l)66601
CZV (mg/l)45454501
TN (mg N/l)55,555,555,501
NH4+ (mg N/l)48,448,448,401
TP (mgP/l)0,70,70,701
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug