Sanimonitor

Oosterwold - 61

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)89898901
BZV (mg/l)11101
CZV (mg/l)18181801
TN (mg N/l)74,174,174,101
NH4+ (mg N/l)4,74,74,701
TP (mgP/l)0,20,20,201
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug