Sanimonitor

Oosterwold - 62

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)23232301
BZV (mg/l)22201
CZV (mg/l)19191901
TN (mg N/l)79,579,579,501
NH4+ (mg N/l)3,13,13,101
TP (mgP/l)0,30,30,301
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug