Sanimonitor

Oosterwold - 64

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)55501
BZV (mg/l)11101
CZV (mg/l)28282801
TN (mg N/l)107,5107,5107,501
NH4+ (mg N/l)39,639,639,601
TP (mgP/l)0,60,60,601
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug