Sanimonitor

Oosterwold - 65

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)44401
BZV (mg/l)22201
CZV (mg/l)34343401
TN (mg N/l)106,4106,4106,401
NH4+ (mg N/l)6,46,46,401
TP (mgP/l)0,40,40,401
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug