Sanimonitor

Oosterwold - 72

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)44401
BZV (mg/l)22201
CZV (mg/l)23232301
TN (mg N/l)65656501
NH4+ (mg N/l)3,73,73,701
TP (mgP/l)0,40,40,401
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug