Sanimonitor

Oosterwold - 73

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)44401
BZV (mg/l)11101
CZV (mg/l)20202001
TN (mg N/l)85,685,685,601
NH4+ (mg N/l)0,90,90,901
TP (mgP/l)0,30,30,301
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug