Sanimonitor

Oosterwold - 77

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)18018018001
BZV (mg/l)11101
CZV (mg/l)29292901
TN (mg N/l)180,1180,1180,101
NH4+ (mg N/l)59,359,359,301
TP (mgP/l)0,20,20,201
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug