Sanimonitor

Oosterwold - 79

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)24242401
BZV (mg/l)66601
CZV (mg/l)68686801
TN (mg N/l)45,445,445,401
NH4+ (mg N/l)41,341,341,301
TP (mgP/l)9,19,19,101
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug