Sanimonitor

Oosterwold - 99

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Onopgeloste delen (mg/l)30,230,230,201
BZV (mg/l)43434301
CZV (mg/l)16216216201
TN (mg N/l)7,97,97,901
NH4+ (mg N/l)0,10,10,101
TP (mgP/l)0,70,70,701
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug