Sanimonitor

Prinsentuincollege (helofytenfilter)

Deel project van
Prinsentuincollege

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
BZV (mg/l)11102
CZV (mg/l)30303002
TN (mg N/l)84,282,186,332
TP (mgP/l)1,91,72,10,32
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug