Sanimonitor

Station Dalfsen

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)16,516,516,501
EGV (muS/cm)32932932901
pH7,77,77,701
Onopgeloste delen (mg/l)52525201
BZV (mg/l)79797901
CZV (mg/l)38038038001
TOC (mg/l)13013013001
TN (mg N/l)13513513501
NH4+ (mg N/l)11711711701
TP (mgP/l)19191901
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug