Sanimonitor

VZ_Helo

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)14,214,214,201
EGV (muS/cm)58585801
pH7,37,37,301
Onopgeloste delen (mg/l)55501
BZV (mg/l)33301
CZV (mg/l)42424201
TOC (mg/l)18181801
TN (mg N/l)22201
NH4+ (mg N/l)0,60,60,601
TP (mgP/l)5,95,95,901
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug