Sanimonitor

W_ep12

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)14,314,314,301
EGV (muS/cm)26262601
pH6,26,26,201
Onopgeloste delen (mg/l)79797901
BZV (mg/l)17171701
CZV (mg/l)26026026001
TOC (mg/l)12012012001
TN (mg N/l)12,712,712,701
NH4+ (mg N/l)2,72,72,701
TP (mgP/l)4,44,44,401
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug