Sanimonitor

Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Helofytenfilter

Deel project van
Waterlab Flevoland - Collectieve Waterzuivering Oosterwold

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)137,120,15,36
EGV (muS/cm)1392,212051558126,35
pH7,177,30,16
Onopgeloste delen (mg/l)6,35133,36
BZV (mg/l)3,21124,46
CZV (mg/l)32,2255511,56
TN (mg N/l)78,2639010,26
NH4+ (mg N/l)14,30,8258,46
TP (mgP/l)2,61,93,30,76
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug