Sanimonitor

Waterlab Flevoland - Coll. Wz. Oosterw.: Voorbehandeling

Deel project van
Waterlab Flevoland - Collectieve Waterzuivering Oosterwold

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,97,621,35,36
EGV (muS/cm)1320,610081486200,15
pH7,67,180,36
Onopgeloste delen (mg/l)44,7199025,96
BZV (mg/l)43,71513043,46
CZV (mg/l)149,583300826
TN (mg N/l)92,38410910,36
NH4+ (mg N/l)83,27010011,26
TP (mgP/l)94,9132,96
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug