Sanimonitor

Waterlab Flevoland - Collectieve Waterzuivering Oosterwold (CWO)

Deel project van
DEBIT-meetprogramma Waterlab Flevoland 2023

Plaats: Almere 

Doelstelling: het in hoge mate zuiveren van afvalwater met name de verwijdering van microverontreinigingen 

Schaal: 50-200 i.e. 

Onderzoeksperiode: 2021-2023 

Onderzochte technieken:

 • Helofytenfilter
 • IBA-compactsysteem
 • Schimmelfilter

Toelichting project:

Midden in een woonwijk van circa een halve vierkante kilometer in Almere ligt een centrale natuurlijke afvalwaterzuivering. Het afvalwater uit de woningen wordt via riolering naar de zuivering vervoerd.

Bewoners die aansluiten op de zuivering betalen een maandelijks bedrag voor de service 'afvalwater zuiveren'. De tarieven hiervoor staan vast en zijn geldig voor minimaal 25 jaar. De behaalde waterkwaliteit zal hierbij hoger zijn dan de RWZI Almere waarbij ook medicijnresten gezuiverd worden.

Voor de verwijdering van de medicijnresten wordt ervaring opgedaan met een schimmelreactor.

Dit pilotproject is onderdeel van het project Waterlab Flevoland. Onderzoek naar duurzame oplossingen voor het lokaal behandelen van afvalwater voor de wijk Oosterwold in Almere staat hierin centraal.

Zie voor de monitoringsresultaten ook de Sanimonitor.

Gemeente

Almere

Waterschap
 • Ws. Zuiderzeeland

Leverancier
 • Wetlantec
 • Contact

  Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
  Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

  Terug