Sanimonitor

Waterlab Flevoland - CWO: Helofytenfilter

Deel project van
DEBIT-meetprogramma Waterlab Flevoland 2023

"CWO staat voor Collectieve Waterzuivering Oosterwold. Dit project is ontstaan vanuit de wens collectief maar los van centrale Gemeentelijke rioleren het afvalwater goed te kunnen zuiveren. In de Sanimonitor zijn de gegevens van maandelijkse metingen van augustus tot en met december 2022 opgenomen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de zuivering vanaf november 2022 is overbelast wegens het uitblijven van uitbreiding van de zuivering.

Het project is inmiddels gestopt en overgenomen door de Gemeente Almere. De resultaten van het CWO gelden als voorbeeld voor alle buitengebieden"

Gemeente

almere

Waterschap
  • Ws. Zuiderzeeland

Leverancier
  • Wetlantec
  • Belangrijkste herkomst afvalwater
    • Woningen

    Terug