Sanimonitor

Waterlab Flevoland - CWO: Helofytenfilter

Deel project van
DEBIT-meetprogramma Waterlab Flevoland 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)14,782055
EGV (muS/cm)11749241309160,95
pH76,97,10,15
Onopgeloste delen (mg/l)5,155,70,35
BZV (mg/l)1,4130,95
CZV (mg/l)20,8133485
TN (mg N/l)55,645658,75
NH4+ (mg N/l)1,80,641,35
TP (mgP/l)42,35,61,55
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug