Sanimonitor

Waterlab Flevoland - Phytocube (6ie)

Deel project van
DEBIT-meetprogramma Waterlab Flevoland 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)11,85,620,35,117
EGV (muS/cm)1241,902330500,414
pH87,18,90,617
Onopgeloste delen (mg/l)5,659,11,417
BZV (mg/l)2161,717
CZV (mg/l)22,18489,717
TN (mg N/l)41,931,2598,317
NH4+ (mg N/l)10,15,11,617
TP (mgP/l)4,50,1145,317
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug