Sanimonitor

WVS - 004

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)8,38,38,301
EGV (muS/cm)19081908190801
pH7,47,47,401
Onopgeloste delen (mg/l)87878701
BZV (mg/l)16016016001
CZV (mg/l)45045045001
TOC (mg/l)13013013001
TN (mg N/l)12312312301
NH4+ (mg N/l)11411411401
TP (mgP/l)13131301
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug