Sanimonitor

WSV - 001

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)12,99,716,14,52
EGV (muS/cm)8596811037251,72
pH7,27,17,30,12
Onopgeloste delen (mg/l)99,579120292
BZV (mg/l)147,58521088,42
CZV (mg/l)42539046049,52
TOC (mg/l)11010012014,12
TN (mg N/l)58,857,959,61,22
NH4+ (mg N/l)36,62647,2152
TP (mgP/l)8,47,39,51,62
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug