Sanimonitor

WSV - 002

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)11,59,113,93,42
EGV (muS/cm)1445,51436145513,42
pH7,27,17,30,22
Onopgeloste delen (mg/l)53,550574,92
BZV (mg/l)13012014014,12
CZV (mg/l)31528035049,52
TOC (mg/l)104981108,52
TN (mg N/l)9695,696,40,62
NH4+ (mg N/l)90,484,796,18,12
TP (mgP/l)11,511120,72
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug