Sanimonitor

WSV - 002

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,99,118,84,93
EGV (muS/cm)1473,71436153049,73
pH7,47,17,90,43
Onopgeloste delen (mg/l)61,35077143
BZV (mg/l)126,712014011,53
CZV (mg/l)323,328035037,93
TOC (mg/l)109,398120113
TN (mg N/l)104,995,6122,815,53
NH4+ (mg N/l)97,684,711213,73
TP (mgP/l)12,711152,13
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug