Sanimonitor

WVS - 003

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)12,26,3188,32
EGV (muS/cm)1028,55581499665,42
pH6,55,97,10,82
Onopgeloste delen (mg/l)58,5368131,82
BZV (mg/l)161,553270153,42
CZV (mg/l)305110500275,82
TOC (mg/l)115,541190105,42
TN (mg N/l)25,310,340,321,22
NH4+ (mg N/l)13,57,319,78,82
TP (mgP/l)5,32,18,44,52
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug