Sanimonitor

WVS - 003

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)11,76,3185,93
EGV (muS/cm)96855814994823
pH6,75,97,10,73
Onopgeloste delen (mg/l)43,8178126,94
BZV (mg/l)130,55327095,54
CZV (mg/l)267,5110500166,84
TOC (mg/l)87,34119069,34
TN (mg N/l)40,510,381,429,94
NH4+ (mg N/l)32,17,374,229,24
TP (mgP/l)5,92,19,33,54
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug