Sanimonitor

WVS - 005

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)11,77,915,55,42
EGV (muS/cm)666588744110,32
pH7,37,17,50,32
Onopgeloste delen (mg/l)3534361,42
BZV (mg/l)118,58715044,52
CZV (mg/l)26522031063,62
TOC (mg/l)88,56711030,42
TN (mg N/l)41,940,143,62,52
NH4+ (mg N/l)36,63538,12,22
TP (mgP/l)4,74,15,30,82
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug