Sanimonitor

WVS - 006

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)10,45,515,26,92
EGV (muS/cm)13188861750610,92
pH8,78,49,10,52
Onopgeloste delen (mg/l)56,550639,22
BZV (mg/l)69,52911057,32
CZV (mg/l)250130370169,72
TOC (mg/l)713211055,22
TN (mg N/l)216,949,8384236,32
NH4+ (mg N/l)105,53717496,92
TP (mgP/l)24113718,42
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug