Sanimonitor

WVS - 006

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,15,518,56,83
EGV (muS/cm)2085,388636201397,53
pH8,68,39,10,53
Onopgeloste delen (mg/l)56,350636,53
BZV (mg/l)59,72911043,93
CZV (mg/l)290130370138,63
TOC (mg/l)783211040,83
TN (mg N/l)26049,83841833
NH4+ (mg N/l)182,737337150,23
TP (mgP/l)29,3114015,93
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug