Sanimonitor

WVS - 007

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)12,67,919,96,43
EGV (muS/cm)756,3620930158,33
pH76,97,20,23
Onopgeloste delen (mg/l)24,515358,24
BZV (mg/l)77,33414044,94
CZV (mg/l)16011027075,74
TOC (mg/l)123,332335143,64
TN (mg N/l)27,5054,922,84
NH4+ (mg N/l)2714,547,414,84
TP (mgP/l)4,52,87,42,14
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug