Sanimonitor

WVS - 007

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)13,97,919,98,52
EGV (muS/cm)824,5719930149,22
pH6,96,96,902
Onopgeloste delen (mg/l)2423251,42
BZV (mg/l)1067214048,12
CZV (mg/l)21015027084,92
TOC (mg/l)613290412
TN (mg N/l)43,632,254,916,12
NH4+ (mg N/l)37,928,347,413,52
TP (mgP/l)6,14,77,41,92
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug