Sanimonitor

WVS - 008

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)12,18,315,85,32
EGV (muS/cm)142212281616274,42
pH7,47,37,60,22
Onopgeloste delen (mg/l)67,5548119,12
BZV (mg/l)166,563270146,42
CZV (mg/l)410320500127,32
TOC (mg/l)1419219069,32
TN (mg N/l)117,740,3195109,42
NH4+ (mg N/l)101,919,7184116,22
TP (mgP/l)15,28,4229,62
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug