Sanimonitor

WVS - 008

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)14,28,318,45,23
EGV (muS/cm)1521,712281721259,73
pH7,67,38,10,43
Onopgeloste delen (mg/l)58,7418120,43
BZV (mg/l)135632701173
CZV (mg/l)370290500113,63
TOC (mg/l)127,39219054,43
TN (mg N/l)131,440,319580,93
NH4+ (mg N/l)117,919,718486,73
TP (mgP/l)16,88,4227,33
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug