Sanimonitor

WVS - 009

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)17,51223,75,93
EGV (muS/cm)662,760169653,53
pH7,27,17,40,23
Onopgeloste delen (mg/l)316,725039070,23
BZV (mg/l)226,720028046,23
CZV (mg/l)663,3500760142,23
TOC (mg/l)210180240303
TN (mg N/l)635670,57,33
NH4+ (mg N/l)38,120,55316,43
TP (mgP/l)86,89,91,73
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug