Sanimonitor

WVS - 009

Deel project van
DEBIT-meetprogramma IBA's Waterschap Vechtstromen 2023

Effluentgegevens projectGem.Min.Max.σn
Temperatuur (C)14,41216,73,32
EGV (muS/cm)693,56916963,52
pH7,27,17,20,12
Onopgeloste delen (mg/l)28025031042,42
BZV (mg/l)24020028056,62
CZV (mg/l)615500730162,62
TOC (mg/l)21018024042,42
TN (mg N/l)66,562,570,55,72
NH4+ (mg N/l)46,940,8538,62
TP (mgP/l)8,67,39,91,82
Beheergegevens projectGem.Min.Max.σn
Sorry, er zijn te weinig waarden voor het berekenen van gemiddelden

Terug